Hôm nay ngày 20-09-2014


Trang chủ >> Miền Bắc

Kết quả xổ số Hải Phòng ngày: 19-09-2014 (Thứ 6)

Giải Xổ số Hải Phòng
Đặc biệt 60804
Giải nhất 55775
Giải nhì 77690-10681
Giải ba 84148-45938-48893-64329-30845-20610
Giải tư 4610-5120-7739-0716
Giải năm 0040-3563-3479-7026-2270-9664
Giải sáu 206-664-010
Giải bảy 87-66-50-16
Soạn: XSMB gửi 8110 nhận ngay kết quả Hải Phòng sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 6,4
1 0,0,6,0,6
2 9,0,6
3 8,9
4 8,5,0
5 0
6 3,4,4,6
7 5,9,0
8 1,7
9 0,3

Kết quả xổ số Thủ Đô ngày: 18-09-2014 (Thứ 5)

Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 39122
Giải nhất 45110
Giải nhì 94673-70663
Giải ba 94610-80132-44376-91783-13086-57285
Giải tư 7887-3449-9643-6992
Giải năm 5027-7972-8370-0756-3695-4653
Giải sáu 940-118-800
Giải bảy 33-04-48-31
Soạn: XSMB gửi 8110 nhận ngay kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 0,4
1 0,0,8
2 7,2
3 2,3,1
4 9,3,0,8
5 6,3
6 3
7 3,6,2,0
8 3,6,5,7
9 2,5

Kết quả xổ số Bắc Ninh ngày: 17-09-2014 (Thứ 4)

Giải Xổ số Bắc Ninh
Đặc biệt 97389
Giải nhất 79096
Giải nhì 83849-01551
Giải ba 28130-80342-11902-44693-82574-14739
Giải tư 6021-1084-1168-7796
Giải năm 1406-4902-5910-6748-7875-7766
Giải sáu 363-320-852
Giải bảy 06-72-48-70
Soạn: XSMB gửi 8110 nhận ngay kết quả Bắc Ninh sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 2,6,2,6
1 0
2 1,0
3 0,9
4 9,2,8,8
5 1,2
6 8,6,3
7 4,5,2,0
8 4,9
9 6,3,6

Kết quả xổ số Quảng Ninh ngày: 16-09-2014 (Thứ 3)

Giải Xổ số Quảng Ninh
Đặc biệt 22951
Giải nhất 76224
Giải nhì 54946-58014
Giải ba 50265-47656-64189-76603-11746-92961
Giải tư 4929-1657-1736-4589
Giải năm 7031-2420-5951-4371-4027-4735
Giải sáu 619-178-497
Giải bảy 29-95-23-27
Soạn: XSMB gửi 8110 nhận ngay kết quả Quảng Ninh sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9
2 4,9,0,7,9,3,7
3 6,1,5
4 6,6
5 6,7,1,1
6 5,1
7 1,8
8 9,9
9 7,5

Kết quả xổ số Thủ Đô ngày: 15-09-2014 (Thứ 2)

Giải Xổ số Thủ Đô
Đặc biệt 46745
Giải nhất 32994
Giải nhì 57990-15256
Giải ba 89103-20552-18604-02013-66274-65954
Giải tư 6744-3734-4907-4521
Giải năm 8686-2542-6244-6462-7737-3308
Giải sáu 807-107-109
Giải bảy 33-14-63-43
Soạn: XSMB gửi 8110 nhận ngay kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 3,4,7,8,7,7,9
1 3,4
2 1
3 4,7,3
4 4,2,4,3,5
5 6,2,4
6 2,3
7 4
8 6
9 4,0

Kết quả xổ số Thái Bình ngày: 14-09-2014 (Chủ nhật)

Giải Xổ số Thái Bình
Đặc biệt 42136
Giải nhất 81842
Giải nhì 10023-75540
Giải ba 86090-74047-09436-06234-61167-56460
Giải tư 7583-2956-1691-9135
Giải năm 3180-0320-7459-9859-9890-3906
Giải sáu 748-937-179
Giải bảy 40-58-36-34
Soạn: XSMB gửi 8110 nhận ngay kết quả Thái Bình sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 6
1
2 3,0
3 6,4,5,7,6,4,6
4 2,0,7,8,0
5 6,9,9,8
6 7,0
7 9
8 3,0
9 0,1,0

Xem kết quả ngày
Quảng cáo