Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' XSMT 17h15' XSMB 18h15'
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt • Khánh Hòa• Kon Tum • Miền Bắc

Xổ số Mega 6/45  Thứ Sáu  22-10-2021

 • 03
 • 05
 • 06
 • 09
 • 28
 • 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 14.504.128.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ số Mega 6/45  Thứ Tư  20-10-2021

 • 05
 • 09
 • 33
 • 40
 • 41
 • 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 13.176.319.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ số Mega 6/45  Chủ Nhật  17-10-2021

 • 04
 • 12
 • 21
 • 22
 • 27
 • 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 12.000.000.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ số Mega 6/45  Thứ Sáu  15-10-2021

 • 05
 • 13
 • 17
 • 20
 • 29
 • 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 27.804.912.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ số Mega 6/45  Thứ Tư  13-10-2021

 • 20
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 24.429.731.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ số Mega 6/45  Chủ Nhật  10-10-2021

 • 03
 • 25
 • 26
 • 29
 • 40
 • 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 22.803.507.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ số Mega 6/45  Thứ Sáu  08-10-2021

 • 04
 • 13
 • 18
 • 23
 • 33
 • 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 21.685.002.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000
Bình luận